Frank Neve, coach & bedrijfsmaatschappelijk werker sinds 1991

Vanaf 1991 ben ik werkzaam als bedrijfsmaatschappelijk werker en sinds 2006 als zelfstandig coach actief met het adviseren, coachen en trainen van medewerker(s) en teams op het gebied van Mens, Werk en Organisatie. 

Ik werk vanuit de overtuiging dat mensen, naast het verwerven van inkomen, vele andere betekenisssen ontlenen aan hun arbeid. Werk kan worden ervaren als bron van sociale contacten, het komen tot persoonlijke- en professionele groei of het leveren van een zinvolle bijdrage aan de maatschappij. 

Vanuit deze visie wil ik een bijdrage leveren (missie) aan de ontwikkeling van medewerkers om te komen tot verdere groei in hun functie, loopbaan of in situaties waar sprake is van beperkingen in het functioneren door werk- of priv√©omstandigheden. 
Naast het coachen van medewerkers en teams, adviseer ik tevens organisaties op het gebied van vitaal (blijven) werken.

In het verleden ben ik werkzaam geweest als bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) vanuit de Arbodienst GG&GD in Amsterdam voor diverse organisaties zoals stadsdelen, musea, brandweer, basis-, voortgezet- en het hoger beroepsonderwijs. 
Daarna als senior bedrijfsmaatschappelijk werker bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat. In deze periode ben ik zowel uitvoerend als adviserend betrokken geweest bij het ziekteverzuim-, werkstress-, trauma(nazorg)beleid en vele reorganisaties. 
In en vanuit mijn praktijk in het historische hart van Haarlem ben ik werkzaam voor verschillende klanten / organsaties in zowel de profit (zakelijke dienstverlening) als de nonprofit sectoren (Gemeenten, Rijksoverheid en Onderwijs) 
Mijn werkwijze is multimethodisch, persoonlijk, betrokken en pragmatisch waarbij plezierige samenwerking, doel en resultaten voor medewerker èn organisatie voorop staan.
Graag wil ik een bijdrage leveren aan uw professionele en persoonlijke groei en uw werkgeluk.

F.J.A.(Frank) Neve,

Coach & bedrijfsmaatschappelijk werker / adviseur Arbeid en Gezondheid

Opleidingen: HBO MWD, Post HBO BMW, Pre Master Begeleidingskunde (supervisie, intervisie en coaching).
Bijscholingen: NLP, R.E.T. Psychopathologie, Project management Prince2, Adviseren, Social Account, diverse coachingsmethodieken.
Register coach LVSC/ St!R en geregistreerd bedrijfsmaatschappelijk werker BPSW / Registerplein.